NOU!

ANUNT: Grădinița Panda, cu sediul în Str. Aleea Scolii nr. 1, Oras Buftea, Jud. Ilfov, organizează concurs pentru ocuparea a 2 posturi de educatoare.

Concursul se va desfășura în perioada 12.11 - 20.11.2019 conform graficului:

-înregistrarea cererilor la secretariatul școlii, 12.11 - 13.11.2019

-evaluarea dosarelor depuse și înregistrate 14.11.2019

-afișarea listei  candidaților pentru susținerea probelor de concurs/planificarea probei practice14.11.2019

-proba practică - inspecția la clasă: 18.11.2019

-proba scrisă:  20.11.2019

-afișarea rezultatelor: 20.11.2019

-depunerea contestațiilor: 20.11.2019

-afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților.20.11.2019

Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior, postliceal sau mediu care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ, domeniile și specializările, precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului.

Nu au dreptul să participle la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică,precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.

 

La cererea de înscriere vor fi atașate următoarele documente:

1-copii ale  actelor  de studii/foaia matricolă și certificat profesional (acesta doar pentru absolvenții liceului pedagogic),legalizate la notar,

2 -copii ale certificatelor de obținere a gradelor didactice,

3-copii ale cerificatului  de naștere și de căsătorie (unde este cazul),

4-copie carte identitate

5-avizul medical

6-declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu funcția didactică și nu a fost exclus din învățământ  pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală.

7-cazier

Concursul se va desfășura conform prevederilor  Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preunuversitar, aprobată prin OMECTS nr.5625/2012.

 

 

s1-gr
slide2-gr
400

Despre «Gradinita Panda»

Motto-ul nostru: “Viitorul copilului tău începe cu noi!”

Grădiniţa „Panda” este o instituție privată acreditată, hotărâre aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4016 din 28.06.2013.

Grădiniţa „Panda” îşi propune să promoveze un proces educaţional complex, constând în dezvoltarea globală şi individuală a copiilor de 2-6 / 7 ani, din punct de vedere psiho-fizic, al dezvoltării capacităţii cognitive şi de limbaj, al motricităţii, precum şi al dezvoltării socio-emoţionale şi comportamentale, în vederea integrării cu uşurinţă a acestora în viitorul program şcolar.

Gradinita acreditata

Grădiniţa „Panda” este o instituție privată acreditată, hotărâre aprobată prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4016 din 28.06.2013.

Limba engleza intensiv

În cadrul grădiniței, limba engleză se predă de către profesor specializat, urmând programa și folosind resursele oferite de Centrul Jolly Learning.

Facilitati de exceptie

Spațiu outdoor de 1680 mp și piscină proprie.

Contact

Sediul Buftea

Adresa: Strada Aleea Școlii, Nr. 1, Buftea, Județul Ilfov.

Telefon/fax: 021 314 20 94

Telefon mobil: 0773 73 77 19

Website: www.gradinitapanda.ro

Email: office@gradinitapanda.ro   |    gradinitapanda@yahoo.com

Click pentru a vizualiza adresa live, în GOOGLE MAPS.

Sediul Bucuresti

Adresa: Strada Pajurei, Nr. 2B, sector 1, Bucureşti

Telefon mobil: 0770 49 46 17

Website: www.gradinitapanda.ro

Email: office2@gradinitapanda.ro

Click pentru a vizualiza adresa live, în GOOGLE MAPS.

Programeaza o vizita :