Activitati optionale:

 

~ Jolly English

 

~ Zumba Dance

 ~ Art & Craft

Jolly English (adresat cursanţilor cu vârsta 2,5-6 ani) reprezintă un prim contact, incitant şi distractiv, cu limba engleză, printr-o selecţie riguroasă, adaptată vârstei, a programei şi a componentelor motivatoare de învăţare ( cântece, jocuri lingvistice, poveşti, jocuri de rol conectate cu realitatea, proiecte artistice, mini-scenete). Elementele de limbă sunt dobândite în mod natural, cu focus pe abilităţile kinestezice (mişcări şi acţiuni), urmând ca treptat să fie dezvoltate eficient abilităţile de audiţie şi vorbire. Considerăm că nu există limite pentru ce şi cât poate asimila un copil în materie de vocabular şi încurajăm vorbitul “despre orice”.

Jolly Phonics(adresat cursanţilor cu vârsta 4-8 ani) este un program britanic complex, sistematic şi inovator prin care copiii exersează limba engleză în elementele de literaritate adecvate vârstei (poveşti, cântece, jocuri lingvistice etc.) şi dobândesc abilităţile necesare pentru începerea scris-cititului în limba engleză:

– Învăţarea sunetelor corespunzătoare literelor şi grupurilor de litere
– Învăţarea formării grafice a fiecărei litere
– Citirea prin contopirea sunetelor  distincte
– Identificarea sunetelor în cadrul cuvintelor
– Scrierea cuvintelor-capcană

Opţionalul Jolly English este inclus în taxa lunară pentru toate programele existente (MINI, MIDI şi MAXI) şi se desfăşoară de două ori pe săptămână cu profesor specializat.

În cadrul opţionalului de Zumba Dance, copiii au posibilitatea de a învăţa lucruri utile pentru ei, de a-şi canaliza energia spre muzică și mișcare într-un mediu vesel și plăcut, şi în acelaşi timp, de a se dezvolta într-un mod sănătos şi armonios. Printre beneficiile dansului se numără creşterea flexibilităţii, coordonării şi echilibrului, obţinerea unei ţinute corecte şi elegante, precum şi deprinderea importanţei disciplinei de grup şi a concentrării.

Creşterea încrederii în sine, înlăturarea timidităţii şi dezvoltarea abilităţilor de socializare sunt doar câteva dintre avantajele emoţionale şi sociale pe care le poate aduce frecventarea cursurilor de dans de către copii.

Dansul este unul dintre cele mai frumoase şi complexe sporturi, care dezvoltă nu doar latura fizică, ci şi latura artistică a copiilor. Dansul îi va ajuta pe cei mici să fie mult mai deschişi, să aibă o atitudine pozitivă şi independentă.

Opţionalul Zumba Dance este inclus în taxa lunară pentru programul MAXI şi se desfăşoară o dată pe săptămână.

Opţionalul  Art&Craft  reprezintă  un  mijloc  agreabil  şi  util  de  petrecere  a  timpului, oferind  posibilitatea  copilului  de  a-şi  dezvolta  imaginaţia și stimulează  fantezia  creatoare.

De  asemenea, activităţile  desfăşurate  iniţiază  mobilitatea  degetelor, dezvoltă  manualitatea, aceasta  ducând  mai  târziu  la  lărgirea  ariei  de  orientare  profesională.
Copilul  implicat  într-o  astfel  de  activitate  va  reuşi  să-şi  sporească  încrederea  în  forţele  şi  posibilităţile  proprii, să-şi  dezvolte  aptitudinile  practice  şi, totodată, simţul  estetic, să  se manifeste  spontan  şi  dezinvolt, să  se  integreze  într-un  grup.

Acest gen de activităţi sunt foarte plăcute şi interesante şi de aceea copiii pot fi antrenaţi cu uşurinţă să realizeze diferite obiecte si lucrari imaginate de ei înşişi sau de educatoare. Modalităţile de lucru sunt foarte variate, copiii executând operaţii de: rupere, tăiere, lipire, asamblare, mototolire, îndoire (tehnica origami), colorare, şnuruire, împletire, etc.

Opţionalul Art&Craft este inclus în taxa lunară pentru programul MAXI şi se desfăşoară o dată pe săptămână.